VATTENKOMMITTÈN

Vattenträning, prov och läger. Inoff. vattenprov genomförs sen 2011. I framtiden hoppas vi kunna arrangera officiella prov.

Gemensam E-post: vattenkommitten@portugisisk-vattenhund.nu