Svenska Kennelklubben, sköter vår medlemsregistrering. 
Medlemskap är rullande ett år från inbetalningsdagen.

Anmäl Dig via: 
SKK direkt>> 
Medlemsavgift, 300 kr/år.  
Familjemedlem, 150 kr/år (ingen egen medlemstidning).  


Ungdom15-20 år, utan fullbetalande medlem och 
Kennellista* 150 kr/år.
Anmäl via: Webbanmälan>> fyll i uppgifter, välj kategori! 

*Uppfödare - Regler för Kennellista >>  efter genomförd inbetalning för kennellista meddelar du de uppgifter du vill ha med på listan till hemsidan@portugisisk-vattenhund.nu 


Valpköparmedlemskap>> Här kan uppfödare ge ett medlemskap till sina valpköpare.


Ändring av medlemsuppgifter>> (OBS gäller ej ändringar av uppgifter på kennellistan, de meddelar du webbansvarig)

Uppgifter som lämnas till SKK:s kansli behandlas enligt GDPR. 

Frågor om ditt medlemskap, kontakta SKK. 
http://www.skk.se/medlem-fragor-och-svar  
Mail:medlem@skk.se (ange aktuell rasklubb), Tfn: 08–7953050