Omplacering

Här finner Du hänvisning gällande omplacering av hundar. De hundar som finns med här har anmälts för omplacering av nuvarande ägare eller uppfödare. Observera att RPVH inte kan ta något ansvar för de uppgifter som lämnats om hunden. 


 

Omplacera din hund

Vi rekommenderar att du i första hand tar kontakt med hundens uppfödare. Kanske kan du få hjälp att lösa omplaceringen där. I annat fall kontaktar du Avel & Hälsa.

För att vi ska kunna hänvisa omplaceringen behöver vi följande uppgifter: hundens namn, registreringsnummer, ålder, kön, färg och uppgifter om varför den behöver omplaceras. Naturligtvis är det en fördel om du bifogar ett foto på hunden. Du måste också ange ditt namn, telefonnummer och mailadress om du har!
Du kan välja om du vill att din hund ska vara med på listan på hemsidan och då skrivs du själv ut som kontaktperson, eller om den endast ska finnas hos Avel & Hälsa och då förmedlar vi kontakten mellan dig och eventuella intressenter.

Hänvisningarna plockas bort efter fyra veckor. Förlängning av hänvisningen kan begäras med två veckor i taget.

När du hittat ett nytt hem till din hund kontaktar du oss igen så vi kan ta bort hunden från listan.
E-post halsa-avelkommitte@portugisisk-vattenhund.nu
Lycka till!