Bli medlem i RPVH

Svenska Kennelklubben, sköter vår medlemsregistrering. 
Medlemskap är rullande ett år från inbetalningsdagen.

Anmäl Dig via: 
SKK direkt>> 
Medlemsavgift, 300 kr/år.  
Familjemedlem, 150 kr/år (ingen egen medlemstidning).  


Ungdom15-20 år, utan fullbetalande medlem och 
Kennellista* 150 kr/år.
Anmäl via: Webbanmälan>> fyll i uppgifter, välj kategori! 

*Uppfödare - Regler för Kennellista >>  efter genomförd inbetalning för kennellista meddelar du de uppgifter du vill ha med på listan till hemsidan@portugisisk-vattenhund.nu 


Valpköparmedlemskap>> Här kan uppfödare ge ett medlemskap till sina valpköpare.


Ändring av medlemsuppgifter>> (OBS gäller ej ändringar av uppgifter på kennellistan, de meddelar du webbansvarig)

Uppgifter som lämnas till SKK:s kansli behandlas enligt GDPR. 

Frågor om ditt medlemskap, kontakta SKK. 
http://www.skk.se/medlem-fragor-och-svar  
Mail:medlem@skk.se (ange aktuell rasklubb), Tfn: 08–7953050

Plasket medlemstidningMedlem i RPVH får bl.a. 

Plasket, vår klubbtidning. 

Delta i klubbens aktiviteter, t.ex. rasspecial, läger och vattenprov, bra tillfällen att träffa andra portisägare.

Nybliven valpägare?

valp 8 veckor

Valpköparmedlemskap
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH, ger Dig som är nybliven valpägare 
ett års fritt medlemskap i klubben om du inte tidigare är medlem.

Det är din uppfödare som anmäler nya valpköpare till klubben, har du inte fått ett medlemskap kontakta din uppfödare!

Alla som fött upp en kull valpar och som är medlemmar kan förmedla ett medlemskap! 

Vill du nominera någon som hedersmedlem?

Personen ska ha utfört insatser för Rasklubben och ha verkat på ett förtjänstfullt sätt som främjat klubben.

Kontakta styrelse@portugisisk-vattenhund.nu och ange namn på personen/personerna samt en motivering till varför du anser att den/de ska bli hedersmedlem.