Nyhetsbrev, Hemsida och Facebook

Klubben når ut till sina medlemmar med hjälp av ett nyhetsbrev som skickas ungefär en gång per månad. För att du ska få nyhetsbrevet är det viktigt att du har en uppdaterad adress hos SKK, som sköter medlemsregistret.

Hemsidan är vår andra kanal.

Grunden i vår klubb, precis som i alla klubbar, är så klart att våra engagerade medlemmar som bidrar med texter, bilder och idéer. Har du bilder eller något material du vill presentera, hör av dig via: e-post till info@portugisisk-vattenhund.nu 

Vår tredje kanal vi använder för att nå ut till våra medlemmar är ett Facebook-konto, där vi går ut med sådant som är aktuellt för oss. Se mer på Rasklubben för Portugisisk Vattenhund

Ansvar

Såväl nyhetsbrevet som hemsidan och dess information ägs och underhålls av Rasklubben för portugisisk vattenhund. Ansvarig är aktuell styrelse.

Varje kommitté, aktivitetsombud, uppfödare mm. ansvarar för sina uppgifter på hemsidan och har till uppgift att se till att hemsidan hålls uppdaterad.

Citering får göras om källan uppges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. 

Hör av dig vid minsta tveksamhet så att felaktigheter kan åtgärdas: info@portugisisk-vattenhund.nu  


Bilder

Bilder som publicerats i vårt nyhetsbrev och på hemsidan har publicerats med tillåtelse av de som är med samt med fotografens tillåtelse. Rättigheterna till bilderna som publicerats tillhör aktuell fotograf. Det är inte tillåtet att kopiera bilder från hemsidan.