Recessiv nedärvning

Figuren beskriver hur recessiva gener ärvs. De lodräta rutorna till vänster och vågräta rutorna överst föreställer föräldrarnas genuppsättning för en aktuell egenskap.
Brun färg är ett exempel för att förklara recessiv nedärvning.

Genom att korsa en lodrät med en vågrät rad ser man utfallet.

sv b
Här finns länk till ett korsningsschema som beskriver nedärvning Korsningsschema