Hälsa och sjukdom

Portugisisk Vattenhund är en jämförelsevis frisk hundras. Många lever upp mot 15 år utan att ha besökt veterinär mer än för årlig vaccination. Rasens förmåga till reproduktion är god och den har lätta valpningar.  Portis hos veterinären

Som alla raser kan även PVH drabbas av sjukdom.
I hälsoprogrammet ingår 
HD, felaktig höfledsutveckling och PRA, en näthinnesjukdom. 

Läs mer om HD>>  

Läs mer om PRA>> 


Sjukdomar uppkommer endast hos få individer. Det är ändå bra att känna till de sjukdomar som kan drabba en PVH.
Läs mer om sjukdomar>> 

Råd vid sjukdom hos sällskapsdjur>>
Universitetsdjursjukhuset SLU, information om sjukdomar. 


 

Mentalitet – 200 BPH-analys av Portugisisk Vattenhund

BPH, som står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som passar alla hundar. När en hundras uppnår 200 BPH-beskrivna individer får ras- och specialklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning som innehåller massor av information om rasens BPH-resultat.

I 200-analysen redovisas den beteendevariation som rasen uppvisar inom BPH, exempelvis lekfullhet, socialitet, rädsla och hotfullhet, i form av stapeldiagram. Dessutom förklaras det så kallade spindeldiagrammet och det ges tips om hur det kan tolkas och användas. BPH är värdefulla för klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, men de är också spännande för den enskilda hundägaren.
Du hittar analysen här: >>>BPH-200 analys

Mentalitet

MH - Mentalbeskrivning Hund, beskriver hundens egenskaper och är ett underlag i aveln. 
Mer om MH > 

MH info från SBK > BPH- beteende och personbeskrivning av hund

BPH - Beteende och Pesonlighets Beskrivning Hund 

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?  
Om BPH >    Testbanor>    

MH info från SKK - Hundars mentalitet- En fråga för alla. Läs mer> word dok.