PRA sjukdom inom SKK's hälsoprogram

Progressiv retinal atrofi RCD-1, PRA

Beskrivning 
PRA är en ögonsjukdom som förekommer i olika former. RCD-1 PRA är den PRA som finns hos PVH. Det är en ärftlig sjukdom som drabbar ögats synceller i näthinnan och resulterar i fortskridande förtvining eller nedbrytning av näthinnan och synnerven, vilket resulterar i blindhet. Åldern vid insjuknandet kan variera och hastigheten i insjuknandet är progressiv och kan variera beroende på ras. Vanligtvis drabbas synen vid omkring 6 - 8 år åldern.

Första symtomet är nattblindhet och drabbar så småningom även dagseendet. Vissa hundar hinner inte bli blinda trots att de har fått PRA diagnosen.

Hundar med PRA kan leva ett ganska normalt liv i sin hemmiljö, dels för att synen är inte hundens primära sinne och dels att hunden hinner anpassa sig under perioden då synen försämras.

Det finns två sätt att upptäcka sjukdomen hos en hund, ögonlysning och gentest, sk Optigentest.

  • Ögonlysning ger resultatet om hunden har PRA eller inte har PRA, det finns ingen mellanform.
  • Optigentest ger resultatet av den genetiska uppsättningen vilket ger tre olika utfall, Normal, bärare eller affekterad.

Arvsgång 
Både fadern och modern måste vara bärare av ett sjukdomsanlag för att någon av avkomman skall bli sjuk.

PRA är en kvalitativ egenskap. Antingen har hunden PRA eller så har den inte PRA, det finns ingen gradering av sjukdomen. Det betyder att få gener är med och påverkar och miljön har ingen betydelse för undersökningsresultatet.

Frekvens 
Under perioden 1990-01-01–2008-01-01 ögonspeglades 597 hundar av dessa har 14 fått diagnosen PRA. Åldern vid första diagnosen var 7 år och 9 månader i genomsnitt för dessa 14 PRA-hundar. Därtill kommer de fall av PRA som inte diagnostiseras och rapporteras och som aldrig kommer med i statistiken.

Rasens situation 2007 baserad på optigenresultat. 
Skandinavien, normal: 58 %, carrier: 39 %, affected: 3 %. 
USA och Kanada, normal: 75 %, carrier 25 %, affected: 0 %.

Rasklubbens krav för valpförmedling: en normal i varje kombination.

SKK:s hälsoprogram >

             
SKK om PRA   
SKK om ÖGONSJUKDOMAR  
SKK om Katarakt och nya ögonprotokollet

Föräldradjuren skall vara ögonlysta inom ett år innan parning.

Hundens sjukdomar - Birgitta Wikström, 1996

 

Omplacering hane.
Brighthills Space Oddity ”Stich” 7 månader, har flyttat tillbaka till oss då hans ägare tyvärr har blivit sjuk och inte kan ta hand om honom. Stich är en mysig kille, som är otroligt glad, framåt och väldigt kelig.

Han är lätt att ha med överallt, fungerar jättebra med både andra hundar och barn. Stich är en trevlig hund med bra grundförutsättningar för rätt familj/ägare att bygga vidare på oavsett som familjehund eller om man vill träna/arbeta eller ställa ut.
Regnr: SE16414/2023

Kontakta
Yvonne Anerland, Kennel Brighthills
yvonne@brighthills.se
0706273733

image1image0