Portisträff

 

En Portisträff

  • En ”portisträff” kan vara en promenad med (eller utan!) portisar till en mer tids- krävande aktivitet.
  • En ”portisträff” är i regel gratis. I särskilda fall kan en avgift tas ut för att täcka omkostnader, kontrollera med styrelsen.
  • En ”portisträff” är öppen för alla som har en portugisisk vattenhund oavsett medlemskap i RPVH.
  • En ”portisträff” är ett utmärkt tillfälle för intresserade att få komma och bekanta sig med den Portugisiska vattenhunden. Då är det viktigt att Du som arrangerar en träff är en god ambassadör för rasen och rasklubben.  

Har Du en bra idé? Eller är Ni ett kompisgäng som vill bjuda in till ett arrangemang? Ordna då en egen aktivitet!

 

Kolla först med styrelsens aktivitetskontakt eller aktivitetsombudet i området, så inte samma aktivitet eller liknande redan planeras i området vid samma tillfälle. 
Finns inget hinder är det fritt att annonsera ut aktiviteten och fortsätta planeringen. 

Alla aktiviteter ska i möjligaste mån vara självfinansierade. Små lokala aktiviteter ska bedrivas till självkostnadspris. 

Arrangemang i egen regi som riktar sig till portisar får annonseras ut.  Informera styrelsen om aktiviteten för annonsering på hemsidan. 

Vi önskar Er alla lycka till i planeringen, har Du några frågor är Du välkommen att kontakta styrelsen. E-mail: styrelse@portugisisk-vattenhund.nu  

 

 

 

Om att ordna Aktivitet

och att vara Aktivitetsombud 

Portisaktivitet träning

AO är ett förtroende-uppdrag i RPVH. Detta innebär att Du som AO alltid ska arbeta med medlemmarnas och klubbens bästa för ögonen. Deltagarna på en portisträff kan komma att se Dig som en representant för styrelsen. I sådana fall är det viktigt att Du som AO poängterar ditt ansvarsområde och hänvisar vidare till styrelsen.

Arrangemang med deltagaravgift
Alla aktiviteter som kräver deltagaravgift (ej självkostnadspris) måste godkännas av styrelsen innan de annonseras ut.
Klubbens aktivitetskonto (pg nr) skall användas till inbetalning av deltagaravgifter.
Efter avslutad aktivitet där deltagaravgift varit inblandade skall en ekonomisk redovisning ske till kassören.
Se riktlinjer gällande arrangemang med deltagaravgift.

För att alla medlemmar ska ha möjlighet att känna till aktiviteten måste alla aktiviteter som anordnas i RPVH:s regi annonseras ut på hemsidan. Men även Facebook och Plasket är önskvärda.

För att inte fel ska uppstå tänk på klubbens Stadgar