Rasspecial


2019

2019-06-16 Leksand. Domare: Rui Oliveira

Inbjudan >>


Utställningskommittén >
E-post: 
uk@portugisisk-vattenhund.nu 

Aktuell information

Obligatorisk mätning 2017-18

Från den 1/1-17 till den 31/12-18 kommer det att genomföras obligatorisk mätning. Det gäller på alla officiella utställningar.

Från SKK:s utställningskommittés protokoll:

"Fanns från Rasklubben för Portugisisk Vattenhund (RPVH) en ansökan inkommen 6 oktober 2015 om att obligatorisk mätning ska ske vid officiella utställningar åren 2016-2017, med motivering att det i domarkritiker påtalas att det förekommer en del för stora hundar. Obligatorisk mätning har tidigare genomförts på rasen under perioden 2006-2007.

Beslöt UtstK att avslå mätningsperiod med början redan 2016, på grund av att det krävs framförhållning så att informationen når ut till alla berörda klubbar.

Beslöt UtstK att bevilja Rasklubben för Portugisisk Vattenhund obligatorisk mätning för rasen på alla officiella utställningar i alla officiella klasser, under en 2-årsperiod från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2018."

Nya regler 2017

Den 1 januari 2017 träder de nya utställningsreglerna i kraft. Visste du att det är din skyldighet att känna till reglerna när du anmäler till en utställning? Få full koll med vår sammanfattning!

I stora drag är regelverket sig likt, men några revideringar har skett inför 2017. Nyfiken på vad som är nytt? Nedan sammanfattar vi de större förändringarna.

Kastrerade hanhundar diskas

Hanhund som är kastrerad kirurgiskt kan inte få dispens för att delta på utställning, oavsett orsak till kastreringen. Med det menas att en kastrerad hanhund som kommer på utställning alltid ska tilldelas Disqualified i kvalitetsbedömningen.

Ingen hund byter klass

En hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld. Det innebär att en hund inte får byta klass även om den exempelvis har blivit svensk utställningschampion eller erhållit de meriter som krävs för att delta i bruks/jaktklass efter anmälningstiden har gått ut. Alltså kan en utställningschampion nu även delta i öppenklass.

Hundägarens ansvar förtydligas

Hundägarens ansvar för hundens välfärd när de är på utställning förtydligas i de nya reglerna. Till exempel står det nu tydligt att det är förbjudet att utsätta hunden för farliga situationer, som hård behandling eller att lämna den i bilen när det är väldigt varmt eller kallt ute.

Nytt om svanskupering

Hundar födda i Sverige som har fått en skada på svansen efter födseln och därför svanskuperats/amputerats i Sverige på grund av veterinärmedicinska skäl kommer få delta på utställning. Då krävs det precis som vid andra skador ett veterinärintyg som är godkänt av SKK, exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund, som ska kunna visas upp på utställningen.

Läs mer

 

Ny nordisk utställningstyp år 2018

I samarbete med de andra nordiska kennelklubbarna håller SKK på att förverkliga en ny utställningstyp med nordisk status. De första nordiska certifikatutställningarna planeras år 2018.

Läs mer

Utställningar

Sverige 2018  excel-fil

Med reservation för ändringar. Vi uppdaterar så fort vi hittar ändringar men det är upp till var och en att kontrollera uppgifterna med respektive kennelklubb

Domarförslag

Vi söker förslag på domare som ni skulle vilja se på våra utställningar. Gå in och gör din röst hörd!

Till formuläret >>

Om rasspecial >>

Sedan 2003 har klubben årligen anordnat en inofficiell rasspecial, där oklippta och nerklippta hundar kan delta. Från 2011 anordnar klubben officiell utställning i egen regi.

Resultatlistor från specialer >>