Medlemskap>>

Styrelse och förtroendevalda>>
Vi välkomnar idéer och synpunkter kring allt som rör klubbens arbete, vill Du bli aktivitetsombud eller har du något Du vill fråga om? Kontakta någon av styrelsens medlemmar.

Protokoll / dokument>>

Stadgar>> 

Aktiviteter>>
RPVH anordnar helgläger, rasspecial, vattenträffar och vattenläger med vattenprov. 
Våra aktivitetsombud anordnar träffar runt om i landet.

Plasket>>
Klubben ger ut en medlemstidning, Plasket med 4 nummer per år, varav ett dubbelnummer.

Mer om hemsidan>>
Hemsidan är en del av klubbens verksamhet och informationskälla om RPVH och ger service för att Du enkelt ska kunna anmäla dig som ny medlem, till tävlingar och möten.

Rasinformatörer>>
Vid frågor om rasen hoppas vi du ska finna svar på dem på hemsidan eller via kontakt med våra rasinformatörer.  

Om Rasklubben för Portugisisk Vattenhund

RPVH är en officiell rasklubb som har till mål att tillvarata specifika intressen för Portugisisk Vattenhund i Sverige. 
Klubben har funnits sedan 1992. 
Vi har medlemmar, främst i Sverige men även i övriga Norden, Europa och USA.

RPVH hörde tidigare till SSD, Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar. När SSD upphörde 31 dec. 2000 anslöts RPVH till Svenska Kennelklubben genom särskilt tecknat avtal. 

Årsmöte
Årsmötet är ett bra forum för att uttrycka sina åsikter och ge förslag på saker som klubben borde jobba med. Vi försöker att i samband med årsmötet ordna någon annan aktivitet, till exempel ras/-uppfödarmöte