Info & PR-kommitté

Kommitténs syfte är att driva medlemstidning, hemsida och material för förmedling av information till medlemmar samt övriga intressenter.

Gemensam mail: info-prkommitte@portugisisk-vattenhund.nu

Tina Björkman 
e-post: tina_b77@hotmail.com 
tel:070-46 63 224

Karin Köbin 
e-post: medlem@portugisisk-vattenhund.nu

Ingela Jellinek
e-post: ingela.jellinek@gmail.com

Margareta Dahlin
e-post: dahlin22@outlook.com 
tel:070-56 56 143  

Lena Larsson, kontaktperson styrelse
sekreterare@portugisisk-vattenhund.nu


M   S