Hälsa och sjukdom

Portugisisk Vattenhund, är en jämförelsevis frisk hundras. Många lever upp mot 15 år utan att ha besökt veterinär mer än för årlig vaccination. Rasen har god reproduktionsförmåga och lätta valpningar. Veterinärmöte 1

Som alla raser kan även PVH drabbas av sjukdom. I hälsoprogrammet ingår, HD, felaktig höfledsutveckling och PRA, en näthinnesjukdom. 

Läs mer om HD >  


Sjukdomar uppkommer endast hos få individer. Det är ändå bra att känna till de sjukdomar som kan drabba en PVH.
Dessa sjukdomar ingår inte i hälsoprogrammet. 
Läs mer om dessa sjukdomar >  

Råd vid sjukdom hos sällskapsdjur >
Universitetsdjursjukhuset SLU, information om sjukdomar. 

Mentalitet

MH - Mentalbeskrivning Hund, beskriver hundens egenskaper och är ett underlag i aveln. 
Mer om MH > 

MH info från SBK > BPH-beteende-och-persbeskr-hund_tum_dok_bank

BPH - Beteende och Pesonlighets Beskrivning Hund 

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?  
Om BPH >    Testbanor>    

MH info från SKK - Hundars mentalitet- En fråga för alla. Läs mer>