Inbjudan

Uppfödarmöte 2018 

RPVHs avel & hälsokommitté bjuder in till uppfödarmöte 

Tid: Lördag 15 december klockan 11:00-13:00 

Plats: Mötet sker på telefon via gruppsamtal. 

Anmälan senast 14 december till halsa-avelkommitte@portugisisk-vattenhund.nu

I år har det viktigaste för oss i AoH varit att försöka hitta nya fungerande arbetssätt för att kunna samverka med aktiva i aveln av vår ras på ett sätt där alla känner sig delaktiga.  

Det finns ett behov av kontinuitet i det löpande arbetet oavsett vem som väljs in i styrelse och arbetsgrupper varje år. På detta sätt vill vi göra det enklare att börja arbetet efter årsmötet och minska risken att varje grupp tvingas börja om då de tillsätts.
Då det förra planerade uppfödarmötet tyvärr ställdes in på grund av för få anmälningar skulle vi vilja försöka få till ett nytt möte. Vi har sett på möjligheterna att hitta en plattform som tillåter oss att ha webbaserade möten då fysiska möten visat sig vara svåra att få till men har inte ännu hittat ett hållbart alternativ. Idag finns många alternativ till hur man kan mötas på distans vilket förhoppningsvis gör att fler kan delta än om man måste resa till ett fysiskt möte. 

Dagordning 

  1. Vi hälsar välkomna och går igenom hur mötet kommer att fungera.
  2. Avel och hälsa presenterar sina förslag och tankar kring fortsatt arbete och samverkan.
  3. Efterföljande diskussion med uppfödarna.
  4. Avslutande av mötet 

Har ni frågor ni vill lyfta så måste ni skicka in dem senast 14 december för att få med dem på dagordningen. 

Med vänlig hälsning Avel och hälsokommittén

pdf dok >>