Agilityklass, hoppklass, pinnar, fel och tid

I agility tävlar man i dels agilityklass med balanshinder och dels i hoppklass utan balanshinder. Som nybörjare tävlar man i klass 1 och flyttas sedan upp till klass 2 och därefter till klass 3. 

Här kommer uppflyttningspinnarna in.

För att få en uppflyttningspinne i klass 1 krävs det ett helt felfritt lopp, dvs. varken hinder eller tidsfel. Dessutom måste ekipaget vara bland de 15 % bästa av de startande i klassen.

Efter att ha erövrat minst 3 uppflyttningspinnar kan ekipaget flyttas upp till klass 2. För en uppflyttningspinne i klass 2 krävs det ett helt felfritt lopp, dvs. varken hinder eller tidsfel. Ekipaget måste vara bland de 10 % bästa av de startande i klassen. Efter att ha erövrat minst 3 uppflyttningspinnar kan ekipaget flyttas upp till klass 3.

När man tävlar i officiell agilityklass 3, agilityklass 3 internationell, officiell hoppklass 3 och hoppklass 3 internationell får man SM-pinne, om man placerar sig bland de 15 % bästa av de startande i klassen. För att få delta i SM-tävlingen krävs det 4 SM-pinnar i vardera agilityklass och hoppklass under kvalificeringsperioden.

 

För varje fel man gör inne på banan får man 5 fel. Detta gäller vägringar, rivningar, missade kontaktfält och lite annat. Det är inte ovanligt att man blir diskvalificerad då man tävlar agility, det händer de bästa. Diskad blir man t.ex. om hunden tar fel hinder. Får man tre vägringar så blir man diskvalificerad.

Varje bana har en referenstid. Ju högre upp i klasserna man kommer, desto snabbare måste man vara för att klara den. För varje hundradels sekund som man överskrider referenstiden får man fel. Exempelvis kan referenstiden i en hoppklass vara 40 sekunder. Får ni då tiden 40,20 så får ni 0,20 fel och är inte felfria även om ni var felfria på hinder.

Det finns också en maxtid. Maxtiden är den tid som hunden har på sig att ta sig runt banan och är ofta dubbla referenstiden. Om maxtiden uppnås avbryts loppet och ekipaget är diskat.