Årets Portis Viltspår

Viltspårande portis

Regler Årets Portis Viltspår

För deltagande i tävlingen gäller de generella reglerna.

I denna sport lägger man ett spår med hjälp av en skank från ett djur, ofta klövvilt, som man släpar efter sig när man lägger spåret. Samtidigt droppar man blod i spåret.

På tävling finns det två klasser:

  • Anlagsklass
  • Öppenklass. I öppenklass förekommer skott.

Uträkning av poäng sker enligt följande skala: 

1:a öppen klass + HP ger 7 poäng 
1:a öppen klass ger 6 poäng 
2:a öppen klass ger 4 poäng 
3.a öppen klass ger 2 poäng 
Godkänd i anlagsklass ger 3 poäng 

De fem bästa starterna, med minst två olika domare sammanräknas. 

Skiljeräkning: 

Erhåller två eller flera hundar samma poäng skall den hund som erhållit högsta medelpoäng erhålla priset. Vid framräknande av medelpoängen sammanräknas alla viltspårprov som hunden gått under året utom ev. anlagsprov. 

Skulle även hundarnas medelpoäng vara lika tillfaller priset den hund som var yngst vid det sista provtillfället som gavs poäng i denna uträkning.

För att finnas med på listan måste du själv skicka in dina tävlingsresultat. Det gör du genom att fylla i formuläret till höger. Resultaten ska vara oss tillhanda senast den 7 januari 2021. Har du några frågor om poängberäkning, upptäckta fel eller annat, kontakta rpvh.tavling@outlook.com.

LYCKA TILL PÅ TÄVLINGARNA!  

Skicka in dina resultat i Viltspår

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nytt formulär