Årets Portis regler 2017-01-01

Generella regler alla grenar:

  • Tävlingen Årets Portis är öppen för alla Portugisiska Vattenhundar vars samtliga ägare är medlemmar i RPVH och medlemsavgiften varit klubben tillhanda senast på dagen för tävling/utställning.
  • Om hunden byter ägare under kalenderåret och tidigare ägare inte varit medlem i klubben kan hunden inte retroaktivt tillgodoräkna sig poäng i det nya ägarskapet.
  • Den som vill delta i tävlandet om Årets Portis, oavsett kategori (utställning, agility, vatten etc.), och inte har ägare registrerat ”synligt” i Hunddata på SKKs hemsida måste skicka in en kopia på köpekontrakt el dyl som styrker ägandeskapet till styrelse@portugisisk-vattenhund.nu
  • Utmärkelse ges endast till vinnande hundar.
  • Endast resultat från svenska officiella tävlingar och utställningar räknas.
  • Poäng räknas under ett kalenderår, 1 januari t.om 31 december.
  • Resultaten följer hunden, dvs. det kan vara flera olika ägare, förare/ handler.
  • Vinnarna premieras vid årsmötet.

Se fler regler under respektive tävlingsgren, där finns även formulär för resultatanmälan.