Kort om Freestyle

Kort om Freestyle

Sporten går ut på att hunden och föraren gör ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. Man skapar alltså ett program med olika rörelser, trix och positionsarbete som anpassas till musiken. Programmet bedöms av två till fyra domare i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet samt tolkning av musik. Högsta betyg i varje kategori är 10, den totala maxpoängen är alltså 30. Det finns tre olika klasser och för att få uppflytt krävs minst 75% i varje kategori, dvs 7,5 poäng. För att gå upp en klass krävs ett uppflyttningsresultat, men för att få ett Freestylediplom krävs tre stycken uppflyttningsresultat. Man får använda rekvisita och utklädnad, välja ett tema eller berätta en historia. Detta är med andra ord en mycket kreativ och glädjefylld sport där bara fantasin sätter gränser!

Kort om HtM, Heelwork to music

Sporten är lik freestyle, men här finns det 10 olika positioner att utgå ifrån. Här kan man alltså inte hitta på så mycket egna rörelser utan man ska utgå ifrån en eller flera av de förutbestämda positionerna när man skapar sitt program. Bedömningen sker på samma sätt som i freestyle, men här tittar man mycket på hur väl positionerna utförs samt hur smidiga övergångarna mellan dem är. Trots att det är snävare ramar att hålla sig inom kan programmen vara väldigt olika! Med lite kreativitet kan man komma långt!

Ett heelworkprogram måste innehålla minst 75% positionsarbete medan freestyleprogram får innehålla max 25% av detta.