Årets Portis Freestyle - HtM

Regler Årets Portis freestyle/Heelwork to musicFreestyle Kajsa Johansson


För deltagande i tävlingen gäller de generella reglerna > 

Freestyle och heelwork to music är två sporter där du och din hund utför program till musik. Det kan bestå av olika trick eller en kombination av förutbestämda positioner. Det är en rolig sport där samarbete och precision är viktiga delar och man får använda sin fantasi för att skapa sitt program. 

Läs mer om Freestyle och HtM, Heelwork to musik här>

Titlar inom freestyle/HtM:

- FD I, II, SE FreeCh

- HtM I, II, SE HtMCh

För tävlingen årets portis är det de tre bästa resultaten från officiella tävlingar som räknas. Resultat från både freestyle och heelwork to music kan blandas fritt. 


Slutpoängen per tävling multipliceras med koefficienten + eventuell bonus som tilldelas vid uppflytt, dvs. när minst 7,5 poäng i varje kategori uppnåtts.

  Klass 1 Klass 2 Klass 3
Koefficient 1,0 1,1 1,2
Bonus 2 3 5 (Cert)
       

Exempel: HtM klass 2: 23,1 poäng x 1,1 + 3 =28,41 Total poäng

För att finnas med på listan måste du själv skicka in dina tävlingsresultat. Det gör du genom att fylla i formuläret till höger. Resultaten ska vara oss tillhanda senast den 7 januari 2021. Har du några frågor om poängberäkning, upptäckta fel eller annat, kontakta rpvh.tavling@outlook.com.

LYCKA TILL PÅ TÄVLINGARNA!  


 

Skicka in dina resultat i Freestyle - HtM

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Nytt fomulär