Styrelsen informerar

Då vi har både pensionsavgångar och planerad föräldraledighet bland våra funktionärer och förtroendevalda finns det nu lediga jobb för engagerade medlemmar i RPVH!

Du får: Vara med och utveckla föreningen och bidra med dina kompetenser och erfarenheter och sist men inte minst, arbeta tillsammans med härliga människor med samma intressen som du, nämligen Portugisisk vattenhund!

SEKRETERARE SÖKES

Vi söker akut en vikarierande sekreterare för klubbens räkning då vår nuvarande kommer få en människovalp till sommaren.  Det är bra om du är duktigt på att formulera dig i skrift samt tycker om att hålla ordning och reda. Nuvarande sekreterare kommer finnas som stöd i ditt arbete samt självklart hela den övriga styrelsen. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. att skriva protokoll vid styrelsens möten (i huvudsak telefonmöten), ta emot och vidarebefordra korrespondens som skickas till klubben från medlemmar och SKK, ansvara för arkivering av klubbhandlingar mm. Låter det som något för dig? Vänligen meddela styrelsen eller valberedningen via mejl styrelse@portugisisk-vattenhund.nu,  val@portugisisk-vattenhund.nu. För övriga frågor om uppdraget får du gärna slå en pling eller mejla till vår höggravida (!) sekreterare Tina Björkman, tel: 070-4663224 eller sekreterare@portugisisk-vattenhund.nu 

VALPHÄNVISARE OCH MEDLEMSANSVARIG

Övriga funktionärsposter som behöver tillsättas/ersättas är en valphänvisare och en medlemsansvarig. 

En valphänvisare är en medlem med kännedom om rasen och engagemang men som inte själv är uppfödare. Till uppgifterna hör att hålla kontakt med till klubben anslutna uppfödare och hänvisa intresserade valpköpare till dem som planerar eller har valpar till salu eller omplacering. Som stöd finns kommittén för avel och hälsa som kan bidra med information och hjälp i arbetet. Låter det som något för dig? Kontakta då kommittén för avel och hälsa, eller styrelsen för mer information. 

Vår nuvarande medlemsansvarige vill gärna gå i pension och vi söker därför en efterträdare. Hon ser bland annat till att nya medlemmar får tidigare nummer av tidningen Plasket och tar hand om eftersändningar mm.  Kontakta Inger Bergkvist för mer information på inkab@hotmail.com  

GLAD SOMMAR PÅ ER ALLESAMMANS OCH HÖR GÄRNA AV ER MED FRÅGOR OCH FUNDERINGAR SOM VI BEHÖVER ARBETA MED FÖR ATT BLI EN ÄNNU BÄTTRE FÖRENING FÖR ER OCH VÅR FANTASTISKA RAS.