Valberedningen söker nya kandidater till olika poster i klubben

Styrelse

Vi söker:

Ordförande 

Ledamot

Sekreterare

Suppleant 

Revisor

Revisor suppleant 

Kassör

Valberedning  

Styrelsens jobb är viktigt och vi vet att det finns en stor kunskap inom vår klubb bland er medlemmar.

Är du intresserad eller har någon att föreslå så hör av dig till valberedningen, gärna så snart som möjligt.

Vi vill be er som föreslår någon att kolla med denne först att intresse finns.

Du når oss på val@portugisisk-vattenhund.nu

 

Hoppas vi hör från er! 

Med Vänlig Hälsning Valberedningen