Å P Utställning valp/veteran

Tävlan om årets bästa valp och veteran i utställningsringen

För deltagande i tävlingen gäller de generella reglerna >

De fem bästa utställningsresultaten för året räknas.
Ägaren ansvarar själv för att skicka in aktuellt resultat för registrering

Poäng 
BIR-Valp/Veteran: 10 poäng 
BIM-Valp/Veteran: 5 Poäng

BIS-Placering: 
BIS-1: +20 Poäng 
BIS-2: +18 Poäng 
BIS-3: +16 Poäng 
BIS-4: +14 Poäng

Utställning valp/veteran Årets Portis

 Resultatanmälan


 

  

 

 

 

 

 

  

Nytt formulär