Årets Portis Bruks

Regler Årets Portis BruksBruksträning 

För deltagande i tävlingen gäller de generella reglerna. 

I bruks utför hunden både en lydnadsdel och ett specialmoment. Det finns fem specialmoment inom bruks

  • Spår - hunden ska följa en markburen vittring av människa.
  • Sök - hunden ska hitta människor som ligger gömda i terrängen. 
  • Rapport - hunden ska springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.
  • Patrull - hunden ska spåra och upptäcka vittring och ljud av människor inom ett bestämt patrulleringsområde. 
  • Skydd - hunden ska kunna stoppa en flyende eller attackerande person. (Endast bruksraser får delta)

Det finns fyra olika klasser, apell, lägre, högre och elit. 

Titlar inom bruks (lägre, högre och elit):

  • Parth I, II, SE PtrHCh
  • Rph I, II, SE RpCh
  • Sökh I, II, SE SöCh
  • Sph I, II, SE SpCh

För tävlingen årets portis är det de tre bästa resultaten från officiella tävlingar som räknas. Slutpoängen för varje tävling delat med klassens koefficient + ev bonuspoäng läggs ihop för de aktuella tävlingarna. Ange om resultatet är godkänt, alternativt uppflyttning/certpoäng.

För varje tävling ges bonuspoäng enligt följande: 

Apell, koeff 32   Lägre, koeff 60
Godkänt 0,5 poäng    Godkänt 1,5 poäng 
Uppflytt 1 poäng     Uppflytt 2 poäng  
             
Högre, koeff 60   Elit, koeff 65
Godkänt 2,5 poäng    Godkänt 3,5 poäng 
Uppflytt 3 poäng   Cert/Certpoäng 4 poäng  

För att finnas med på listan måste du själv skicka in dina tävlingsresultat. Det gör du genom att fylla i formuläret till höger. Resultaten ska vara oss tillhanda senast den 7 januari 2021 Har du några frågor om poängberäkning, upptäckta fel eller annat, kontakta rpvh.tavling@outlook.com.

LYCKA TILL PÅ TÄVLINGARNA!   


 

Skicka in dina resultat i Bruks tävling

 

  

 

 

 

  

 

Nytt formulär